SRT Terapie Zlín

Synergická reflexní terapie ve zkratce SRT terapie je léčebný systém, který může pomoci osobám s různými problémy. Jak tato metoda funguje a pro koho je a není vhodná? Jak působí SRT terapie na lidský organismus?

Zdravotní nebo psychické problémy se dají léčit různými způsoby. Když odmítáte neustálé braní léku a chcete vyzkoušet něco nového, můžete využít např. SRT terapii. SRT terapie může pomoci osobám s pohybovými problémy, dětem se specifickými poruchami učení a dokáže si poradit i s mnoha dalšími problémy.

Co je to SRT terapie

Zkratka SRT terapie vychází z anglického Spiritual Response Therapy neboli Synergická reflexní terapie. Tato terapie je kombinací reflexně – terapeutických manuálních technik. SRT terapie je založena na principu synergie. Tato terapie působí na všechny tělní systémy. Pomocí této metody je možné odstranit škodlivé bloky z vašeho života. Cílem metody je mentální, duchovní a emocionální uzdravení. SRT terapie přináší také pomoc v rovině fyzické, u různých druhů onemocnění. Podmínkou pro úspěšnost této terapie je touha a snaha jedince o změnu mysli, návyků a negativního myšlení. Odstraněním negativních vlivů se celý organismus zbavuje škodlivé energie, která brání jeho rozvoji.

Tento léčebný systém byl vytvořen ortopedem a traumatologem doktorem Waldemarem Pfaffenrotem. SRT terapie je určena pro léčbu a prevenci následků mozkových hybných poruch. SRT může pomoci osobám s dětskou mozkovou obrnou** ** nebo** ** osobám s jinými neuro-ortopedickými nemocemi. Účinnost této léčby je prokázaná také u jiných onemocnění, jako jsou vady nosného aparátu, skoliózy, revmatoidní stavy, poúrazové a pooperační stavy.

Jak funguje SRT terapie

Během této terapie se necvičí. Terapeut podle individuálních potřeb každého jedince uvolňuje nebo naopak zpevňuje a centruje tělesné struktury, jako jsou svaly, klouby a páteř. Během této terapie se zvětšuje hybnost, aktivují se nebo tlumí nervový systém a tělesné orgány. Celé tělo je nakonec připravené k tomu, aby se aktivně hýbalo.

Vedle SRT terapie jsou zde i další léčebné systémy určené pro osoby s různým zdravotním onemocněním. Známá je např. Vojtova metoda nebo koncept manželů Bobathových. Součástí rehabilitace pak může být i logopedie, ergoterapie, hipoterapie, plavání a podobně.

Komu SRT terapie pomáhá

SRT terapie je vhodná pro osoby s cerebrální, spinální, periferní neuro-ortopedickou pohybovou poruchou jako je např. dětská mozková obrna. Tato terapie je vhodná pro osoby s různými syndromovými onemocněními (Dawnův syndrom, Rett – syndrom). Účinná může tato terapie být u osob s vrozenými vadami pohybového ústrojí jako je spina bifida. SRT terapie může nabídnout pomoc osobám po cévních mozkových příhodách, skoliózami, epilepsií, osobám s vertigem (závratě), migrénami nebo tingem (ušní šelest). Vyhledat odborníky, kteří se specializují na tuto metodu, mohou osoby s hyperkinetickým syndromem, poruchou senzomotorické integrace. Léčebný systém může pomoci dětem s poruchou pozornosti a hyperaktivitou, narušenou komunikační schopností, poruchami učení. Metoda je účinná u osob s hyperaktivitou, atopickým ekzémem, následky artrózy a následky revmatických onemocnění.

Pro koho není SRT terapie vhodná

SRT terapie však není vhodná pro všechny. Tuto léčebnou metodu by neměly podstoupit osoby s vysokými teplotami, krvácením do mozku a postoperačními stavy. Tato metoda také není vhodná pro osoby s totálním vyčerpáním organismu.

Jak působí SRT terapie

Některé zdroje uvádí, že u aplikace SRT terapie, lze očekávat bezprostřední reakce v 90 % případů. U 6 % pacientů se reakce na terapii objevují do 3 týdnů a u 4 % pacientů dochází k reakcím minimálním. U každého pacienta jsou reakce na SRT terapii odlišné a objevují se v různé míře.

U pacientů se však vesměs objevují reakce jako celkové snížení nebo zvýšení svalového tonusu. Zvýšení koordinace, koncentrace a spontánní motoriky. Dále dochází ke snížení strachu, nespavosti a hyperaktivity. U pacientů sledujeme lepší stabilitu páteře, zvýšenou kontrolu držení hlavy a těla. Dochází ke korekci zakřivení páteře v obou rovinách. Sledujeme také otevírání dlaní, přitažení palce a poté také zlepšení jemné a hrubé motoriky. Zlepšuje se postavení a zatížení obou dolních končetin. Zlepšuje se pohyblivost orgánů podílejících se na příjmu potravy. Dochází k částečné nebo úplné korekcí držení trupu a končetin. Mezi orgánové reakce se řadí zlepšení vegetativních funkcí a krevního oběhu, rovnováha, změny v oblasti dýchacích cest, močových cest, v oblasti zraku a sluchu. Také se mírní kožní projevy jako např. atopický ekzém.

SRT terapie a její vliv na příjem potravy a řeč

Jak může SRT terapie působit na příjem potravy a současně na řeč jedince? Na první pohled jsou toto možná dvě rozdílné věci, ale při bližším prozkoumání, zjistíme jejich vzájemnou souvislost. Ukazuje se, že dítě nezačne aktivně užívat mluvidla k řeči dříve, než zvládne dokonale zpracovat potravu.

Příprava na příjem potravy začíná už v prenatálním období. Plod si procvičuje orofaciální oblast dumláním palce, špulením rtů a podobně. Okolo 14. týdne začíná polykat plodovou vodu. Po narození je důležité neustále procvičování mluvidel, nejdříve sáním mateřského mléka, později zpracováním pyré a nakonec tuhých soust. Při zpracování potravy je důležitá dokonalá souhra všech orgánů účastnících se procesu polykání. Nejdříve je potravu ukousnout a zpracovat pomocí pohybů čelisti a jazyka. Jazyk musí být natolik šikovný, aby sousto dostal do zadní části dutiny ústní. V této chvíli je spuštěn polykací akt a dále již není ovlivnitelný naši vůlí. Správná funkce velofaryngeálního mechanismu zabrání tomu, aby se sousto dostalo do dutiny nosní. Příklopka hrtanová, přiblížení hlasivek a zvednutí hrtanu pomůže potravu dostat správným směrem do jícnu a ne do dýchacích cest. Jak sami vidíme, proces polykání je značně složitý a vyžaduje dokonalou souhru. A právě děti s dětskou mozkovou obrnou mohou mít v této oblasti potíže, které je třeba řešit.

V případě, že dítě zvládne příjem a zpracování potravy, může začít užívat mluvní orgány k tvorbě řeči. Samotnou řeč považujeme za velmi precizní akt jemné motoriky. Vždyť jen milimetrové posunutí jazyka znamená vytvoření jiné hlásky. Zvládnutí artikulace je značně náročný proces, který vyžaduje dokonalou práci ústrojí respiračního, fonačního, rezonančního a artikulačního. Výsledkem je lidská řeč. Velká část osob s poruchami hybnosti má také narušenou komunikační schopnost. Touto problematikou se zabývá logopedie.

Na čem je SRT terapie založena

Synergická reflexní terapie zahrnuje mnohé techniky. Využívají se zde např. měkké techniky, akupresura, akupunktura, masáž reflexních zón na nohou, rukou a na hlavě, manipulace a mobilizace, korekce patologického postavení hlavy, trupu a končetin, myofasciální technika (manuální práce se svaly).

Kam jít na SRT terapii

Mnohá rehabilitační centra nabízí také SRT terapii. Stačí se objednat a poté absolvujete vstupní vyšetření, bude vám sestaven rehabilitační plán, možná je také spolupráce s odborníky z jiných oblastí. Na terapii můžete docházet ambulantně nebo se rozhodnete pro terapeutický pobyt.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4585 (magazinzlin.cz#48)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat