Autoškola - Zlín, Vizovice

Jestli nemáte řidičský průkaz, tak jste se někdy asi ocitli v situaci, kdy byste ho potřebovali. Například, pokud potřebujete jet na delší vzdálenost nebo musíte někde rychle být. Udělejte si tedy kurzy v autoškole a máte po problému.

Řidičské oprávnění – využití

Výhodu vlastnictví řidičského oprávnění je skutečnost, že se nemusíte na nikoho vázat. Ať se to týká známých nebo jízdních řádů, tak vždy jste nějak omezeni, kdy si nemůžete rozhodovat o tom, kdy vyrazíte. Pak se tu samozřejmě nabízí i možnost nočních cest, kdy zejména dálkové spoje většinou nefungují anebo jen minimálně, jako je tomu v případě městské hromadné dopravy. Výhodou vlastnictví řidičského průkazu je také skutečnost, že můžete dopravit více věcí i těch objemnějších z bodu A do místa B, kde si pohodlně přivezete daný náklad a nemusíte jej nikde vláčet. To platí i v případě nákupů. Pak bychom mohli ještě zmínit i finanční výhody, kdy, když jedete ve dvou, tak se to v podstatě rovná ceně jízdy autobusem a už je to levnější než cesta vlakem. Pokud navíc máte automobil na plynový pohon, tak zde je finanční stránka opravdu velmi nízká. Udělejte si tedy řidičský průkaz, ať už na motorku, automobil nebo i specifičtěji na** nákladní vůz, autobus** či jiný stroj, který potřebujete ovládat.

Autoškola - co potřebujete před nástupem?

Než nastoupíte do** kurzů autoškoly**, tak musíte přinést vyplněnou „žádost o řidičské oprávnění", kterou si vyzvednete v autoškole nebo si ji můžete stáhnout z internetu. Samozřejmě, že o řidičské oprávnění můžete žádat tehdy, pokud splňujete věkové podmínky dle dané skupiny a také zdravotní způsobilost. Tuto oblast zhodnotí příslušný lékař, který vám potvrdí „potvrzení o zdravotní způsobilosti", pokud shledá, že můžete žádat o řidičské oprávnění. Rovněž je ale jeho povinností doplnit, pokud shledá nějaké omezení (např. nošení brýlí při řízení apod.)

Autoškola – jak probíhá výcvik?

Výcvik se dělí na část teoretickou a část praktickou. V oblasti teorie se klient seznámí s pravidly silničního provozu a významem dopravních značek, což uplatní v závěrečném testu, který bude skládat. Pak je rovněž obeznámen s údržbou kolem auta a jeho fungováním, takže bude vědět, kde je motor nebo chladič či jak vyměnit kolo apod. Také se seznámí se** základy zdravovědy**. Z těchto oblastí je pak rovněž zkoušen.

Pak se nabízí část praktická, což jsou jízdy. Ty zpočátku mohou probíhat na** trenažéru**, pokud jím autoškola disponuje, ale lze již při první hodině vyjete na klidnější silnici. Výuka započne nejprve tzv. osaháním automobilu. To znamená, že třeba na parkovišti se klient naučí startovat, používat spojku, zkusí si přidávání a ubírání plynu, brzdy a naučí se točit volantem (metodou „ruka přes ruku"). Až si nacvičí pár okruhů na parkovišti, tak může vyrazit mezi ostatní auta. Pokud je auto zařazeno v pravém pruhu, tak ho ostatní mohou předjíždět, a tudíž se provoz nijak neohrožuje. Výhodou tohoto postupného poznávání je fakt, že vás lektor naučí postupů, které jsou nejen praktické, ale rovněž šetří vozidlo. Spousta lidí chce být před návštěvou autoškoly připravena, a tak si cvičí jízdy s kamarády nebo příbuznými. Ti jim ale mohou předat své zlozvyky (např. pálení spojky při rozjezdu apod.). Je tedy lepší nechat se vést zkušeným lektorem, který počítá s tím, že musí klienta naučit základům a neočekává, že hned na první jízdě pojedete perfektně. Navíc, auto označené písmenem L jako autoškola, má dva systémy pedálů. Ty jsou klasicky na místě řidiče, a pak na místě spolujezdce, kde sedí lektor. Ten má k dispozici brzdu a spojku, aby mohl v případě potřeby zasáhnout zabržděním, pokud se vyskytne nebezpečí nebo když klient vykoná špatnou reakci.

Po absolvování teorie i praxe vás čekají zkoušky. Ty probíhají za dohledu komisaře. Nejprve se udělají testy, kde se formou otázek ověří vaše znalosti, a pak se přejde k praktické jízdě. Zde řídí klient a komisař je na místě spolujezdce. Ten frekventanta autoškoly naviguje, kudy má jet a tím sleduje jeho správné řízení. Stává se ale, že komisaři zkouší pozornost řidiče, a tak ho navigují třeba i do zákazu vjezdu či ho nějak navedou na nesprávné chování V momentě špatného rozhodnutí řidiče, pak pro něj zkouška končí a musí ji opakovat. Útěchou je, že ji může vykonávat vícekrát. Obecně platí, že co se týká testů, tak zde si lépe počínají ženy a v případě praktických jízd jsou na tom lépe muži.

Řidičská oprávnění a skupiny

Existuje více dopravních prostředků, podle kterých se určují dané skupiny. My si hlavně přiblížíme zmíněnou skupinu B, tedy osobní automobily, protože ty jsou nejžádanější.

Skupina B

Jedná se o motorová vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tuny a max. počtu 8 pasažérů (kromě řidiče), kde hmotnost přívěsu je do 750 kg. Oprávnění se vztahuje i na řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů o maximální přípustné hmotnosti do 3,5 tuny. Rovněž se zvažuje, že by se oprávnění mohlo automaticky vztahovat i na řízení malých motorek do objemu 125 ccm. Pokud si budete žádat o toto oprávnění, tak vám musí být alespoň 18 let v den ukončení výcviku. Existuje ale ještě i** podskupina B1**, kde platí, že auto nesmí přesáhnout 550 kg hmotnosti.

Co se týká doplňků k automobilům, tak se využívá i kombinace B+E, což je rozšíření povolené hmotnosti soupravy. Pokud máte E, tak můžete řídit soupravy motorových vozidel tvořené osobním automobilem a přívěsem o celkové hmotnosti nad 750 kg.

Pokud zmíníme další skupiny, tak se jedná o motocykly, které jsou rovněž žádané. Zde platí, že výkony jednotlivých strojů jsou natolik rozdílné, že tato skupina, označována písmenem A, má hned několik podskupin. První z nich je označována Am, která se vztahuje na motorky o rychlosti do 45 km/h a pro zažádání vám musí být alespoň 15 let. Pak je tu** podskupina A1**, která se týká motocyklů do objemu 125 ccm a do výkonu 11 kW. Zde vám musí být minimálně 16 let pro zažádání o průkaz. Pak se nabízí A s omezením a A bez omezení. Omezení se vztahuje na motorky do výkonu 25 kW a do poměru 0,16 kW/kg a musí vám být minimálně18 let. A bez omezení jsou pak motorky nad tento výkon a vám musí být alespoň 21 let, pokud je chcete řídit.

Z dalších skupin se nabízí i nákladní vozy, což je skupina C, které přesahují 3500 kg a nejsou určené k přepravě osob. Zde musíte mít ovšem už řidičský průkaz skupiny B. Pak se nabízí ještě autobusy, což je vozidlo, kde se přepravuje více jak 8 osob (kromě místa řidiče)a vám musí být alespoň 21 let a musíte mít řidičský průkaz skupiny B.

Kondiční jízdy

Tato služba slouží k tomu, abyste získali zejména jistotu za volantem. Řízení se nezapomíná, proto nemusíte vše absolvovat znovu, ale pokud dlouho neřídíte, tak je dobré si zaplatit pár lekcí, kdy si znovu osvojíte plynulost jízdy, získáte jistotu a rozhodnost, což je důležité pro plynulost provozu.

Absolvování autoškoly není nic složitého. Zvládnou ji ti, kteří mají k technice blízko i ti, kteří se s touto oblastí zrovna nepřátelí. Mít řidičský průkaz je výhodné v každém případě, i když zrovna nemáte své vlastní motorové vozidlo, protože nikdy nevíte, kdy jej budete potřebovat. Proto si pro jistotu udělejte autoškolu a v případě potřeby, pokud nebudete dlouho řídit, si stačí obnovit praxi pomocí kondičních jízd.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id3239 (944)


Přidat komentář