Tepelná čerpadla Zlín

Výběr tepelného čerpadla není jednoduchá věc a rozhodně se nevyplatí podcenit jej. Ideální je obrátit se na odborníka, který navrhne řešení na míru vhodné pro Vaše potřeby a odpovídající Vašim požadavkům.

Tepelné čerpadlo se vždy koncipuje individuálně na míru konkrétnímu objektu. Proto je před výběrem vhodného typu tepelného čerpadla a použitém výkonu třeba provést podrobnou analýzu objektu (domu či jiné budovy), ale také jeho okolí - pozemku a klimatických podmínek.

Tepelné čerpadlo představuje vytápění ušité na míru

Aby byl provoz tepelného čerpadla ekonomicky výhodný, je důležité porovnat poměr výkonu vyprodukovaného tepelným čerpadlem a spotřeby elektrické energie, kterou ke svému provozu tepelné čerpadlo spotřebuje. Při návrhu vhodného výkonu tepelného čerpadla se proto provádí analýza tepelných ztrát objektu. Protože tepelné ztráty bývají proměnlivé v závislosti na venkovní teplotě, zahrnuje se do výpočtu vhodného výkonu čerpadla rovněž oblast, ve které se objekt nachází. Jiné klimatické a teplotní podmínky totiž nabízejí úrodné nížiny a jiné zažijete v podhůří hor.

Zvolený** výkon tepelného čerpadla** kromě toho závisí i na požadavcích zákazníka. Někteří zájemci o tepelné čerpadlo vyžadují, aby byl tento typ vytápění jediným zdrojem tepla, anebo mají nadstandardní nároky na teplotu v objektu během topné sezóny. Dalším prvkem, který je třeba brát v úvahu, je stav otopného systému - v novostavbách se obvykle žádný nenachází, což je pro tepelné čerpadlo výhoda, neboť se vytvoří na míru, a ve starších objektech je obvykle třeba jeho správné a účelné přebudování.

Tepelné čerpadlo jako kombinovaný systém vytápění

Pokud máte zájem o tepelné čerpadlo, musíte si položit následující otázku: Budete svůj dům či jiný objekt vytápět výhradně tepelným čerpadlem, anebo zvolíte kombinaci dvou druhů vytápění? Také je třeba zohlednit, zda bude čerpadlo „pouze“ vytápět dům, anebo rovněž ohřívat teplou vodu či vodu v bazénu.

V praxi se mnohem častěji využívá kombinace systémů vytápění. Hlavním důvodem je úspora a praktičnost. Kromě tepelného čerpadla můžete doma využívat například kotel na tuhá paliva, krb, kamna anebo třeba plynové či elektrické topení.

Praktická kombinace vytápění zajistí úsporu a tepelnou pohodu

Proč se v praxi** tepelné čerpadlo** příliš nepoužívá jako jediný zdroj vytápění? Protože zvláště u větších objektů, v drsnějších klimatických podmínkách anebo za velmi nízkých venkovních teplot by byl pro komfortní vytopení objektu nutný velmi vysoký výkon tepelného čerpadla. To by se negativně projevilo ve značně vysokých nákladech na jeho pořízení a realizaci a tudíž v neúměrně dlouhé době návratnosti takto vložené investice.

Dalším důvodem je, že v podzimním nebo jarním období, kdy venkovní teploty neklesají tak hluboko jako v zimě, postačí pro tepelnou pohodu objekt vyhřát jen například pomocí krbu nebo kamen. A naopak během mrazivých zimních dnů, kdy venkovní teplota často klesá hluboko pod nulu, se nejefektivněji uplatní dva zdroje vytápění - využitím kombinovaného způsobu vytápění (krb, kamna nebo kotel + tepelné čerpadlo) snížíte nárok na výkon tepelného čerpadla, čímž ušetříte jak při jeho pořízení, tak při pozdějších platbách za elektřinu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4595 (magazinzlin.cz#70)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat