Advokátní kancelář Zlín

Budete zakládat firmu? Chcete prodat nebo koupit nemovitost, anebo potřebujete zřídit věcné břemeno? Chcete sepsat závěť či darovací smlouvu? Vaše manželství se rozpadlo a chcete se rozvádět?

Případy, kdy využijeme advokátních služeb, jsou velmi různorodé. Protože právo je věc složitá a má mnoho odvětví, většina advokátů se specializuje na jeho určitou oblast, aby ji mohli dokonale poznat a díky tomu nabídnout svým klientům nejkvalitnější služby. V advokátní kanceláři však může pracovat více advokátů, takže nabídka jedné kanceláře může zahrnovat** komplexní právní služby.**

Mezi nejčastěji nabízené advokátní služby patří následující odvětví:

Občanské právo

Občanské právo nejčastěji řeší majetkové vztahy mezi manželi (zúžení anebo rozšíření společného jmění manželů či správa společného jmění manželů, vypořádání společného jmění manželů, vyživovací povinnost mezi manželi, společné bydlení, příprava předmanželské smlouvy aj.), vypořádání podílového spoluvlastnictví (dohoda o užívání a hospodaření se společnou věcí, převod nebo přechod spoluvlastnictví, smlouvu o zrušení nebo vypořádání spoluvlastnictví, návrh na zrušení spoluvlastnictví aj.), závěť a dědictví, vydědění, odmítnutí dědictví, zástavní právo (zástavní smlouvy k nemovitostem, movitým věcem, obchodnímu podílu, cenným papírům apod.), rodinné právo (majetkové vztahy mezi manžely, předmanželská smlouva, rozvod, určení nebi popření otcovství, opatrovnictví aj.), pracovní právo (vznik, změny a skončení pracovního poměru, pracovní smlouva, manažerská smlouva, konkurenční doložka, pracovní řád, interní předpisy, dohoda o ukončení pracovního poměru, výpověď, neplatné rozvázání pracovního poměru aj.), ověřování podpisů a další.

Obchodní právo

Obchodní právo nejčastěji řeší obchodní společnosti (jejich založení, živnostenské právo, smlouvy, organizační složky, obchodní podíly, valné hromady, obchodní rejstřík, změny v právní formě společnosti, změny v základním kapitálu, podíly ve společnosti, fúze, akvizice aj.), smluvní právo (smluvní vztahy podnikatelské, kupní smlouvy, zástavní smlouvy, právní vztahy k nemovitostem, smlouva o úvěru, nájemní smlouva, smlouva o obchodním zastoupení, spotřebitelské smlouvy, pracovně právní vztahy aj.), živnostenské právo (živnostenské oprávnění, živnostenský list, koncesní listina, odpovědné osoby, provozovna, povinnosti podnikatele aj.), pohledávky (úhrady pohledávek, komunikace s dlužníkem, poradenství, příprava žaloby, zastupování v soudním nebo rozhodčím řízení, exekuce aj.), insolvence (insolvenční řízení, osobní bankrot, věřitelé aj.), počítačové technologie (smlouvy pro vývoj, šíření, implementaci a distribuce software, služby po internetu, internetové obchodování, internetové domény aj.), veřejné zakázky (poradenství v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek nebo účastí ve veřejných zakázkách), poradenství při zakládání neziskových organizací a další.

Nemovitosti

V souvislosti s nemovitostmi advokátní kancelář obvykle poskytuje poradenství, zastupování nebo vytváření smluv pro převody nemovitostí (koupě, prodej, darování, převod do osobního vlastnictví, předkupní právo, nájemní smlouva, správa nemovitostí, podílové spoluvlastnictví, katastrální úřad, daně aj.), stavební právo (ohlášení stavby, stavební povolení, územní řízení, kolaudace, vady staveb, vyvlastnění, aj.), zástavní právo k nemovitosti, smlouvy o věcném břemenu, zánik věcného břemene, promlčení nebo vydržení práva o věcném břemeni, oceňování a zdanění věcných břemen, služby pro realitní kanceláře apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4599 (magazinzlin.cz#62)


Přidat komentář