Jak nakládat s odpady z výroby barviv a nátěrových hmot

Nátěrové hmoty obecně jsou hmoty určené k nanášení na předměty za účelem jejich konzervace a ochrany před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí.

Velkým problémem je ekologická závadnost těchto nátěrových hmot, která vyplývá z jejich složení. Veškeré odpady vzniklé při výrobě, expedici, přepravě či prodeji nebo aplikaci nátěrových hmot jsou odpady nebezpečnými.

Odpady z výroby lze tedy regenerovat a recyklovat, vodou ředitelné nátěrové hmoty možno shromažďovat, zahustit, destilací odstranit přebytky vody a následně recyklovat, prázdné plechovky kontaminované nátěrovými hmotami se zneškodňují jako železný šrot nebo termicky využívají ve spalovně nebezpečných odpadů, stejně jako kontaminované štětce a jiné nanášecí pomůcky a textilie.

Nejste-li si jisti jak nakládat s odpad z výroby barviv či nátěrových hmot, vyhledejte raději odpadového hospodáře. Předejte tak zbytečným ztrátám za nesplnění všech zákonem stanovených povinností o odpadech.

Společnost Energom Projekty a.s jsou specialisté v komplexním zajištění odpadového hospodářství. Obraťte se na odboníky a veškeré náležitosti vyřídí za Vás.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32122


Přidat komentář