Typy statických nosných konstrukcí dřevostaveb – Zlín

Budete stavět dům a přednost dáváte dřevu? Je pro Vás rozhodující masiv, anebo na první místo kladete možnost pasivního domu? Jaký je rozdíl mezi různými typy dřevostaveb a v čem spočívají jejich plusy a mínusy?

Dřevostavby lze v zásadě rozlišit na masivní a montované nebo rámové.

Masivní dřevostavby – roubenky a sruby

Mezi roubenými a srubovými domy není až takový rozdíl, jak by se na první pohled mohlo zdát. Zásadní tak bude především estetické hledisko – dáte přednost tradičním evropským roubenkám, anebo Vás více oslovují kanadské sruby? Zatímco pro stavbu roubených domů se využívají pečlivě opracované trámy, jeden jako druhý, sruby se staví z kulatiny různých průměrů a tak je třeba různě tlusté kmeny střídat, aby dům vypadal přirozeně.

Rozdíl je také ve spojích domů. Mezi trámy roubenek se většinou aplikuje přírodní izolační hmota, aby byly spáry dokonale utěsněny, zatímco mezi kmeny srubů není potřeba umísťovat vůbec nic, ale i zde je možné přírodní izolanty pro vylepšení hodnot využít.

Nevýhodu může představovat delší doba výstavby – kvůli sesychání dřeva je vhodné ponechat první rok jen hrubou stavbu a teprve pak pokračovat v dokončovacích pracích. To vše může vyřešit použití již vyschlého dřeva, které je ale dražší.

Horší vlastnosti roubenky a sruby vykazují z hlediska tepelné izolace – kvalitně postaveným zděným domům nebo dřevostavbám ze sendvičů či rámových konstrukcí se nemohou rovnat. Na druhou stranu kvalitní masivní dřevostavby nabízejí životnost trvající po celá staletí, takže dům budou moci využívat i další generace.

Panelové konstrukce montovaných dřevostaveb

Kromě masivních dřevostaveb se můžeme běžně setkat také s montovanými dřevěnými konstrukcemi z dřevěných panelů. Když se řekne panelový dům, většina z nás si jistě představí klasický bytový panelák na sídlišti.** Dřevěné panelové domy** jsou samozřejmě odlišné i když v něčem i podobné.

Podobnost spočívá v použití panelů, které umožňují velmi rychlou výstavbu a to dokonce celoročně bez ohledu na aktuální počasí (s výjimkou základové desky). Zásadní odlišnost je ale ve složení panelů. Zatímco v případě panelových bytových domů se jedná o panely odlévané z betonu s kovovou zpevňující konstrukcí uvnitř, dřevěné panely pro výstavbu rodinných domů jsou složeny z dřevěných částí částečně masivních a částečně dřevotřískových s většinou umělými izolačními materiály uvnitř panelu.

Montované dřevostavby – Sendvičové panely

Patrně nejrozšířenějším typem dřevěných panelů jsou ty se sendvičovou skladbou, jejichž základ tvoří nosný dřevěný rám vyplněný tepelnou izolací. Mezi hlavní výhody stavby ze sendvičových panelů patří možnost vystavět dřevostavbu v pasivním standardu a také rychlost výstavby daná předvýrobou panelů v kontrolovaných podmínkách výrobních závodů. To dává záruku kvality složení a zpracování panelů, které snadno umožňují dosáhnout parametrů nízkoenergetických nebo i pasivních domů a zároveň umožňují stavět velmi rychle a celoročně. Pokud nepočítáme základovou desku, může být hrubá stavba montovaného domu hotová v řádech týdnů a v případě potřeby i dnů. V extrémním případě lze panelový dům smontovat i během jednoho dne.

Základem sendvičových panelů jsou masivní trámy různých šířek a délek. Často se používají trámy o šířce 12 centimetrů. Skladba dalších vrstev panelu je různá dle typu, funkce a využití panelu a také dle izolačního standardu. Jednotlivé vrstvy tvoří: termofasáda, fermacell, parozábrana, dodatečná izolace, montážní předstěna apod. Vnitřní dělící příčky stavby slouží pouze k prostorovému vymezení interiéru a rozvodům inženýrských sítí. Parozábrany nebo tepelné izolace se u nich nepoužívají.

Montované dřevostavby – Panely z vrstveného masivního dřeva

Kdo dává přednost masivu, avšak oceňuje rychlost výstavby montovaných dřevostaveb, toho by mohla zaujmout novinka – montované dřevostavby z masivních dřevěných panelů. Využívá se zde dílů lepených z masivního dřeva, které v sobě spojují jak rychlost výstavby a možnost pasivního standardu, tak i pocit opravdového masivu.

Rámové konstrukce dřevostaveb

Rámové nebo též sloupkové konstrukce známe především z amerických filmů nebo pořadů o bydlení, avšak začínají se uplatňovat také u nás. Během výstavby je poznáme na první pohled – celá konstrukce domu včetně střechy je sestavena z množství trámků, mezi než se umisťuje vedení inženýrských sítí a také tepelné a zvukové izolace, parozábrana aj. Následně je konstrukce v exteriéru i interiéru opatřena pláštěm, kterým mohou být dřevotřískové i masivní desky a na střeše samozřejmě střešní krytina.

Na rozdíl od dřevostaveb z panelů trvá tato výstavba déle, neboť příprava a sestavování stavebního materiálu probíhá teprve na staveništi.

Přiznaná nebo nepřiznaná dřevostavba

Montované i rámové dřevostavby lze koncipovat tak, aby působily dojmem zděného domu. Toho se docílí velice jednoduše pomocí omítnutí stěn. V takovém případě se jedná o tzv. nepřiznanou dřevostavbu. Pakliže naopak chcete dřevostavbu „přiznat“, plášť domu se opatří dřevěnými fošnami.

Další konstrukce dřevostaveb

Kromě masivních dřevostaveb anebo montovaných či rámových konstrukcí se objevují i jiné typy dřevostaveb, které se však u nás příliš neprosadily.

Skeletové dřevostavby

Zásadní rozdíl mezi skeletovou a rámovou konstrukcí spočívá ve funkci pláště budovy. Zatímco u** rámové konstrukce** plní obvodová stěna nosnou funkci, takže se na ní přenáší zátěž a je proto pro statiku stavby nesmírně důležitá, u skeletových staveb se veškerá zátěž přenáší jen na nosný skelet budovy a ten může bez problémů fungovat i bez stěn nebo stropů. Stěny se samozřejmě staví i zde, ale mají pouze funkci oddělení interiéru a exteriéru, nikoliv však nosnou. Stěny u skeletové dřevostavby tak mohou být třeba i celé prosklené.

Skeletové stavby známe jistě i z našich měst, ale zde se využívají kovové nebo betonové skelety, zatímco dřevěné se zatím uplatňují především v zahraničí.

Kombinované skeletové konstrukce

Pokud Vás zaujala skeletová konstrukce a zároveň patříte mezi příznivce dřevostaveb, můžete se vydat cestou betonového skeletu pro rodinný domek, jehož vyhotovení nabízejí i české firmy a pro výplň stěn pak použít masivní dřevo třeba v kombinaci s prosklenými stěnami, anebo stěny vyzdít a zvenčí je pouze obít dřevěnými fošnami pro vytvoření dojmu dřevěného domu. Nosnou funkci zde plní pouze skelet, takže stěny samotné mohou být postaveny v podstatě z čehokoliv.

Hrázděné dřevostavby

Jiným typem dřevostaveb jsou** hrázděné domy**, které u nás najdeme hlavně v česko německém pohraničí většinou jako staré a někdy i památkově chráněné stavby. Hrázděné domy jsou ale především v Německu oblíbené a stavěné i dnes. Hrázděné domy se staví z masivních dřevěných trámů a volná místa mezi nimi se pak vyzdí kameny nebo cihlami.

Zvolit masivní dřevostavbu anebo jiný typ dřevěné konstrukce?

Při volbě typu dřevěné konstrukce si musíte zodpovědět několik základních otázek. Mezi nejdůležitější patří, jakou životnost domu požadujete. Chcete, aby dům zůstal zachován i pro další generace, anebo Vám stačí domek s kratší životností a počítáte s tím, že děti nebo vnoučata si postaví dům vlastní?

Masivní dřevostavby nabízejí při kvalitním provedení životnost trvající celá staletí, což dokazují staré roubené domy na vesnicích, v horách anebo ve skanzenech. Oproti tomu** panelové nebo rámové dřevostavby** udávají životnost různě dlouhou, většinou maximálně 60 až 100 let dle typu a kvality provedení.

Takový dům se pak staví pro jednu, dvě, maximálně pro tři generace. Někdo v krátké životnosti spatřuje nevýhodu, neboť potomkům nezanechá žádné dědictví, ale jiný zase věří, že potomci budou rádi, protože budou moci takový dům v porovnání se zděnou stavbou velmi snadno strhnout a recyklovat nebo spálit a na místě pak zrealizovat bydlení dle svých vlastních představ.

Další otázku pak představuje preference materiálů. Požadujete čistý přírodní masiv, anebo Vám nevadí použití umělých izolačních materiálů a dřevotřísky, které představují běžné součásti montovaných a rámových dřevostaveb? Umělé izolační materiály však lze v určitých případech nahradit přírodními, jakou jsou například konopí, sláma nebo ovčí vlna aj.

Nesmíme zapomenout ani na otázku izolačních schopností stavby. Pakliže požadujete dřevěný pasivní dům, tedy takový, kde téměř nebudete muset vytápět a o větrání čerstvým a přesto ani chladným ani příliš teplým vzduchem se postará rekuperace, pak budete muset pravděpodobně zvolit montovaný dům. České firmy pasivní roubenky nebo sruby nenabízejí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4610 (magazinzlin.cz#69)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat