Internet Info Webtrh - růst a prosperita

Podnikáte? Aby se podniku dařilo, je důležité nabízet kvalitní zboží nebo služby. Avšak stejně tak důležitá je pověst firmy. Dnes se více než kdy dříve pro šíření dobré pověsti, ale i pomluv využívá internet.

Ještě před dvaceti nebo patnácti lety se mohl k internetu pravidelně připojit jen málo kdo. Dnes má naopak internet téměř každý a denně na něm trávíme mnoho času. Internet se pro většinu z nás stal nepostradatelným a tak není divu, že „surfováním“ tráví spoustu lidí i několik hodin denně.

Internet jako nástroj šíření dobrého jména, ale i pomluv

Internet je pro nás zdrojem informací a pokud si chceme něco koupit či využít nějakých služeb, kam se podíváme a s kým se poradíme? Většina z nás k tomuto účelu využije právě internet. Proto je pro podnikatele velmi důležité, aby jejich pověst na internetu byla pokud možno co nejlepší. Jenže toho jsou si vědomi všichni a tedy i konkurence. Nečestní podnikatelé tohoto faktu zneužívají a často na internetu záměrně šíří pomluvy a lži o své konkurenci, aby tak zákazníky přilákali k sobě. Jenže co se proti tomu dá dělat?

Ochrana dobrého jména na internetu

Snažit se bojovat proti šíření pomluv a lží o své firmě, svých výrobcích či nabízených službách vlastními silami může být hodně náročné a neúčinné. Za tímto účelem proto vznikl obor ORM neboli on-line reputation management, který zajišťuje ochranu reputace na internetu. ORM může chránit dobré jméno firem i jednotlivců.

Odborníci, kteří nabízejí tyto služby, mají dostatek zkušeností a potřebných znalostí a v určitých případech šířených lží a pomluv mohou využít také občanského a trestního práva, aby dále zamezili šíření lží a pomluv.

Jak chránit dobré jméno firmy a zlepšovat její pověst?

Metody ochrany dobrého jména jsou různé. Jednou z nich je například vyhledávání negativních informací o firmě nebo jejich službách či výrobcích na sociálních sítích, v diskuzích anebo na stránkách, které slouží k hodnocení firem, produktů a služeb. Tyto neprávem šířené pomluvy lze přidáním dalších příspěvků zvrátit nebo zneutralizovat, anebo se v některých případech postarat o jejich odstranění.

V určitých případech lze použít i metody právní dle zákona č. 40/2009 Sb. § 184 trestního zákoníku, podle nějž je pomluva trestným činem se sazbou odnětí svobody až na dva roky. Zákon v tomto případě hovoří jasně: „Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.“

Kdo ochrání dobré jméno mé firmy a zakročí proti pomluvám?

Chcete využít služeb profesionálů, kteří se postarají o dobrou pověst Vašeho jména? Více informací naleznete na internetové stránce Internet info webtrh.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4615 (magazinzlin.cz#51)


Přidat komentář